Podsumowanie Inicjatywy Dzikie Karpaty w roku 2018

Incjatywa Dzikie Karpaty to obywatelski ruch działający na rzecz dzikiej przyrody w projektowanym Turnickim Parku Narodowym oraz otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, więcej informacji znajduje się na stronie fb Inicjatywy Dzikie Karpaty

  • Video: Rudolf Robak oraz Marcin Krzyżański (dzika przyroda)
  • Muzyka: Kora „Chcę ci powiedzieć coś”